Όροι Χρήσης

1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος www.evpower.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με επωνυμία EVPOWER Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο EVPOWER που εδρεύει στην οδό ΥΦΑΣΙΟΥ 39, Τ.Κ. 15772, Ζωγράφου Αττικής (ΑΦΜ: 801430687 / ΔΟΥ: ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ) / ΑΡ. ΓΕΜΗ: 156659403000). Τηλέφωνο παραγγελιών / πληροφοριών: 2102200588, email παραγγελιών: info@evpower.gr, email επικοινωνίας υπευθύνου: vozikisa@evpower.gr

Η πρόσβαση και περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας EVPOWER Μον. ΙΚΕ και η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με σκοπό την πραγματοποίηση των αγορών σας σε αυτό γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη, υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.evpower.gr αλλά και η υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή από τον πελάτη/χρήστη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Πελάτης/χρήστης που δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η εταιρεία EVPOWER Μον. ΙΚΕ ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει οποτεδήποτε και οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.evpower.gr ανά πάσα στιγμή. Οι πελάτες/χρήστες με τη σειρά τους φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές και με τη χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους σας τεκμαίρεται ότι τους έχετε αποδεχτεί. Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν ισχύει και συνεπώς δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες και δρομολογημένες προς παράδοση παραγγελίες. Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες τιμές αφορούν μόνο τις αγορές διά του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop).

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η εταιρεία EVPOWER Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή εκ παραδρομής.

3. Περιορισμός Ευθύνης

H EVPOWER Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στις τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος ενδέχεται να αλλάξει από τον προμηθευτή, χωρίς προειδοποίηση, οπότε τυχόν αποκλίσεις μπορεί να υπάρξουν χωρίς ευθύνη της EVPOWER Μον. ΙΚΕ. Ωστόσο, η εταιρεία δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών/χρηστών σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους ή καθυστέρησης της παράδοσής τους.

4. Υποχρεώσεις/Ευθύνη Χρήστη

Ο πελάτης/χρήστης του ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.evpower.gr της εταιρείας EVPOWER Μον. ΙΚΕ υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους. Αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο και υπό αυτή του την ιδιότητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου όπως, εσωτερικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας, περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων καθώς και περιεχομένου που ηθελημένα ή αθέλητα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας του εν λόγω ιστοτόπου, κοινώς υλικού που περιέχει ιούς, αποτελεί πράξη ποινικά διώξιμη και απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η επίσκεψη και σύναψη συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας πρέπει να πραγματώνεται αποκλειστικά για προσωπική/ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Η κυριότητα όλων των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην εταιρεία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού). Μετά την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής και απώλειάς τους μετατίθεται αυτόματα από την εταιρεία στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης/αγοραστής οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, ελέγχοντας την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά.

5. Ακύρωση Παραγγελίας

Δεχόμαστε αίτημα ακύρωσης της παραγγελίας το αργότερο εντός 24 ωρών από την υποβολή της, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσταλεί η παραγγελία σας. Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει είτε με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2102200588 είτε με email στο info@evpower.gr

6. Υπαναχώρηση – Επιστροφή Προϊόντων

Συμμορφωνόμαστε πλήρως με το νόμο που δίνει το δικαίωμα υπαναχώρησης (επιστροφή προϊόντος) εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Για να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως στο email: info@evpower.gr με τίτλο μηνύματος «Υπαναχώρηση Αγοράς».

Με την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην έδρα μας, στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί άθικτο και σε άριστη κατάσταση με την αυθεντική συσκευασία του και όλα τα παρελκόμενα.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή – πελάτη.

7. Πολιτική Απορρήτου

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα evpower.gr και κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που αφορούν προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ή για να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Δεσμευόμαστε ότι κάθε προσωπικό στοιχείο που θα δηλώσετε δεν θα δοθεί σε Τρίτους και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη μεταξύ μας επικοινωνία και ολοκλήρωση – παράδοση της παραγγελία σας.

8. Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας, όπως όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσει και να εξυπηρετήσει στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιεί cookies. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση και προστασία σας, αλλά και η καλύτερη δυνατή εμπειρία από την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε την περιήγησή σας, τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και κάθε φορά που θα μπαίνατε σε μία ιστοσελίδα, θα ήταν σαν να την επισκέπτεστε για πρώτη φορά. Τα cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.

9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία EVPOWER Μονοπρόσωπη ΙΚΕ προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται στις απαιτήσεις που θέτει ο κανονισμός GDPR. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): vozikisa@evpower.gr

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος αποτελεί τον επίσημο ιστότοπο και ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης της εταιρείας EVPOWER Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Ως εκ τούτου, όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, οι πληροφορίες, τα δεδομένα, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, σχέδια και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και γενικά όλα τα ψηφιακά αρχεία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ίδιας της εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, το οποίο και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας EVPOWER Μον. ΙΚΕ και δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας να αναμεταδοθεί και να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο αντιγραφής, αναπαραγωγής πώλησης, τροποποίησης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.

Οι επωνυμίες, τα σήματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα www.evpower.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ιστοσελίδας www.evpower.gr ή των τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν πρέπει για οποιοδήποτε λόγο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ευθύνες που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών δεν βαρύνουν την εταιρεία.